Klik på linket til gaveindsamling og følg vejledningen HER

ICSYD projekt

UDVIKLING OG UDFORDRINGER Nr. Felding GIF har i de sidste 2 år haft en imponerende medlemsfremgang. Foreningen har skabt flere nye tilbud såsom karate, aktiviteter for byens ældre borgere og løb, Samtidigt er der udviklingsplaner om mange andre idrætsgrene i forbindelse med SFH’en, hvilket helt sikkert vil resultere i nye afdelinger i Idrætsforeningen. Ydermere betyder den nye skolereform med dens store fokus på mere bevægelse i undervisningen, at skolen har et øget ønske og behov for at benytte hallens faciliteter, hvilket vil skabe endnu mere leben og aktivitet i hallen.
 
 
Disse samspillende faktorer giver os dermed udfordringer i forhold til plads og faciliteter. Derfor arbejder Nr. Felding GIF målrettet med planer om at udbygge og forbedre de eksisterende idrætsfaciliteter til et regulært ’Idrætscenter’ med motionscenter, multihus, udendørsaktiviteter erhvervslokale til massør/fysioterapeut og integreret børnehave. Vores mål er i forlængelses af Forenings SFH’en at integrere sport, motion og bevægelse i børnenes hverdag.
 
 
Derfor bygges Idrætscenteret sammen med børnehaven. Vi vil hermed understøtte og bygge videre på den kulturændring, som er sket hos byens børn, siden indførelsen af SFH’en Intentionen er at idrætscentret på sigt skal være hjertet og omdrejningspunktet i Nr. Felding, så rammerne om fællesskabet og sammenholdet i lokalområdet styrkes. Det er samtidigt et stort ønske, at vi kan give mulighed for flere idrætsgrene og bedre sociale muligheder. Det kan opnås gennem de fremlagte ombygningsplaner.
 
 
FORDELE VED UDBYGNING Motionscentret og opdelingen af foyeren vil medvirke til flere forskellige idrætter på samme tidspunkt. Samtidigt vil det styrke mulighederne væsentligt i vores SFH afdeling, da der kan være flere aktive hold i centret på samme tid. Kantinens udvidelse og nye placering vil gøre den til et naturligt møde- og samlingssted, da alle vil skulle pas sere kantinen, for at komme til deres aktivitet. Således vil kantinen også fungere som et samlingspunkt for de mange forældre, som har fået deres gang i centret, siden vi har startet skole/forenings-samarbejdet.
 
 
Som det også fremgår af tegningerne, er der planer om at etablere flere udendørsaktiviteter såsom multibane, bålplads, petanque og Skak, ved den nuværende parkeringsplads, således at der skabes et fælles bytorv. Dermed muliggøres det, at vi kan få større brug af faciliteterne i sommermånederne og uden for centrets åbningstid. Det vil også give grobund for flere idrætsgrene.
 
 
Behovet for flere aktiviteter er opstået, efter indførelsen af byens roste og meget omtalte Forenings SFH, hvor børnene dyrker deres idrætsgrene som en integreret del af hverdagen, og det har givet forældrene mulighed for at gå til idræt i de tidlige aftentimer, som før var tilegnet børnenes fritidsaktiviteter.
 
ØKONOMI OG STØTTE Nr. Felding er et lokalsamfund, som er klar til at tage ansvar for egen udvikling, så derfor er Idrætscenter Syd, Nr. Felding GIF, dens bestyrelse og dens medlemmer indstillede på at yde en aktiv indsats ved ombygningen i form af frivilligt arbejde og hustandsindsamlinger i lokalområdet. Nr. Felding GIF har sammen med ICS påbegyndt et samarbejde med en professionel fundraiser. Med bagrund i centrets egenkapital, den detaljerede planlægning og de stærkt engagerede foreninger
 

 
 
Kontakt | Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202 | perpinge@gmail.com