ICSYD projekt / Anbefalinger

Anbefalinger

Det mener skolen og sfh'en
”En tilbygning med mange muligheder for både børn og voksne på Nr. Felding skole og SFH”. Dette var den første tanke, da vi blev bekendt med hallens ønske om at udvide deres lokaler. Efter at have nærlæst tegningen for byggeriet ser vi følgende muligheder i ”projektet” for skole og SFH.
 
1. Et klublokale ved hallen, som giver os mulighed for, at vi som institution kan få en base i hallen. (Gavner de børn, som har brug for struktur, når vi er i hallen)
 
2. Et klublokale, som giver os mulighed for at afholde vor juniorklub i hallen, og derved give børnene mulighed for mere bevægelse.
 
3. Store lokaler, som giver både skolen og SFHen mange muligheder i emne/temauger.
 
4. Mulighed for en mindre hektisk dag for personalet i SFHen i forbindelse med Forenings-SFH. I stedet for to afgange til hallen om dagen. Giver Klublokalet os mulighed for en afgang, hvor det ene hold laver noget kreativt imens det andet dyrker idræt og omvendt.
 
5. Et undervisningslokale for de mange 6 og 7 klasses elever, som i næste skoleår kan tage ungleder – uddannelsen i forbindelse med deres linjefag. Lettere at inddrage det praktiske med både hallen og redskaberne i nærheden.
 
6. Et motionscenter, som giver børnene mulighed for at vælge en anderledes aktivitet i forbindelse med Forenings-SFHens eftermiddagstilbud. Ligesom det også giver os en større mulighed for at tale til børnenes bevægelsesglæde.
 
7. Skolereformen fordrer mere bevægelse i skolen – skolen har en gammeldags lille gymnastiksal og har brug for flere muligheder og lokaliteter til at imødekomme skolereformens krav. På baggrund af ovenstående kan vi som skole og SFH varmt anbefale byggeriet ved hallen.
 
Skoleleder Jette Lund og SFH-leder Kristian Bredahl Nr. Felding skole og SFH
 
BØRNEHAVENS KOMMENTAR TIL UDBYGNING AF HALLENS FACILITETER I NR. FELDING
Den tilbygning som der er påtænkt at bygge på børnehaven Troldhøj, vil gøre en meget stor forskel for både personale og børn. Som det ser ud nu, har børnehaven svært ved at leje sig ind i hallen pga. den store aktivitet, der er kommet i hallen pga. forenings SFH i Nr. Felding.
Det er en positiv udvikling for Nr. Felding og dejligt at hallen bliver brugt så meget til aktiv udfoldelse.
Det er godt for børnene, at de får sig rørt og brugt kroppen. Det største minus er at børnehavebørnene på nuværende tidspunkt ikke har så stor mulighed for at bruge hallen, hvilket de savner.
Med de nye planer for hallen, vil der være mulighed for at der bliver flere lokaler til aktiv udfoldelse og det er meget kærkommet! Børnehaven vil med garanti få meget glæde af de nye bygge planer. Det som er endnu bedre er, at tilbygning kommer til at være forbundet til børnehaven. Det har den betydning, at børnehaven kan komme tørskoet og meget nemt over i hallen. Det gør det muligt, at de spontant kan tage over i hallen, uden at der skal bruges mange resurser fra personalet side!
Så vi ser udkastet til de nye tiltag meget velkommen og ser det som en positiv udvikling for børnehaven og byen generelt.
Med venlig hilsen Christina B. Eliassen, Bestyrelsesformand
Klik og se
Klik og se
Klik og se
Kontakt | Holstebro - Danmark | Tlf.: 20973202 | perpinge@gmail.com